تبلیغات
وبلاگ مرجع سیستان - اهمیت و جایـگاه قـرآن

هدایت و قرآن

پیامبر اكرم صلی الله علیه و آلهفرمود: من دو چیز در میان شما باقى گذاشتم، تا وقتى كه به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد: یكى قرآن، دیگرى خاندانم.

بـرتـرى قـرآن  

رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: بـرترى قـرآن بر سـایر سخـنها هـمانند برترى خدا بر مخـلوقات اوسـت.

احتـرام قـرآن

رسـول اكرم صلی الله علیه و آلهفرمود: قـرآن جز خـدا بهترین و برترین چیـزهاست، كسى كه احـترام قـرآن را نـگهدارد به خدا احـترام كرده است، و كسـى كه حـرمت قـرآن را نـگه ندارد نسبت به خدا بى حرمتى كرده اسـت، احـترام به قـرآن در پیشـگاه الهى هـمانند احتـرام پـدر بر فـرزند اسـت.

رمـز جاودانگى قــرآن

امام هشتم علیه السلام از امام كاظم علیه السلام نقل مى كند كه فرمود: مردى از امـام صادق علیه السلامپـرسید چگونه است كه قـرآن هـر چه خـوانده و منتشـر مى شـود جز بر تازگى و طـراوتش افـزوده نمى شـود؟ امام صـادق علیه السلام فرمود: زیرا خـداوند آنرا براى زمان و مردم خـاصى قرار نـداده اسـت، بنـابراین در هر عصـرى نو، پیـش هر ملتى تا روز قیـامت تازه و شـاداب اسـت.

رهـبرى قـرآن

پیامبر گرامى اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: بر شما باد قرآن، پس آنرا رهبر و پیشواى خود قرار دهید، زیرا آن، سخن پروردگار جهانیان است. از طرف اوست و بسوى او برمى گردد، بنابراین به متشابهات آنها هم ایمان آورید و از ضرب المثلهاى آن پند گیرید.

محتواى قـرآن

امام على علیه السلام فرمود: تـاریخ گـذشتگان و آیـندگان و بـرنامه زنـدگى شـما در قـرآن اسـت.

شـفاى قـرآن

پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله فرمود: بر شما باد به قرآن، چون قرآن، شفاى سودمند، و داروى پربركت است و نگهبان كسى است كه به آن چنگ مى زند، و نجاتبخش كسى است كه از آن پیروى كند.

نـور قـرآن 

امام حسن مجتبى علیه السلام فرمود: در این قـرآن چراغـهاى روشـن (هـدایت) و داروى شـفابخش دلهـاست.

مـیزان بـودن قــرآن

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اى مردم آنچه از من براى شما نقل مى شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است و اگر مخالف با محتواى قرآن بود گفته من نیست.
تاریخ : چهارشنبه 9 دی 1394 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : اسیر دنیا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • ماهی بلند